Praktyka pomagania

Jesteśmy przekonani, że im lepsi się stajemy tym lepszą społeczność budujemy.
Pomagamy zauważać i umacniać to, co najlepsze w każdej osobie –
by się rozwijała, by tworzyła dobre relacje i związki.
Swoje wsparcie kierujemy również ku specjalistom pomagającym innym osobom, rodzinom, społecznościom
– mamy i dajemy przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem i uczenia się od siebie nawzajem.