Praktyka pomagania
Jesteśmy przekonani, że im lepsi się stajemy tym lepszą społeczność budujemy.
Pomagamy zauważać, wydobywać i umacniać to, co najlepsze w każdej osobie –
by się rozwijała, by tworzyła dobre relacje i związki.
Swoją pomoc kierujemy również ku specjalistom pomagającym innym osobom, rodzinom, społecznościom – mamy i dajemy przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem i uczenia się od siebie nawzajem.