W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i zgodnie rekomendacjami BPiPS zmuszeni jesteśmy do odwołania zawiesić wszelką działalność związaną z bezpośrednimi kontaktami. Przepraszamy i zapraszamy do kontaktu przez telefon lub komunikatory.
Z życzeniami zdrowia Robert Smyczyński FUNDACJA UNA

Praktyka pomagania
Jesteśmy przekonani, że im lepsi się stajemy tym lepszą społeczność budujemy.
Pomagamy zauważać i umacniać to, co najlepsze w każdej osobie –
by się rozwijała, by tworzyła dobre relacje i związki.
Swoje wsparcie kierujemy również ku specjalistom pomagającym innym osobom, rodzinom, społecznościom – mamy i dajemy przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem i uczenia się od siebie nawzajem.