2019 – „Pomagamy Rodzinom II” Program wzmacniania kompetencji wychowawczych i społecznych Osób i Rodzin zmagających się ze zjawiskami kryzysu, przemocy czy uzależnień. Projekt współfinansowany przez m.st Warszawa gm. Praga Południe.

Program „Pomagamy Rodzinom II”

Program wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających osobiście lub w otoczeniu problemów związanych z sytuacjami kryzysowymi, uzależnieniem, współuzależnieniem (DDA, DDD) lub / i przemocą. Oferta była skierowana do mieszkańców m.st. Warszawy.  Każda osoba biorąca udział w projekcie mogła wziąć udział w nieodpłatnych: konsultacjach psychologicznych,  grupie wsparcia oraz warsztatach rozwoju osobistego.

Program współfinansowany ze środków M.St.warszawy gm.Praga Południe.