„CZAS DLA RODZINY” – PROGRAM WSPARCIA RODZINY. Współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Od 1 grudnia 2018 roku Fundacja UNA i Fundacja A.R.T. realizuje projekt „CZAS DLA RODZINY”. Obejmuje on kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, wspierającym i integrującym, skierowane do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, młodych rodziców i ich otoczenia, zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy. Współpraca Fundacji  pozwala nam objąć kompleksowo cały system rodzinny.

W pracowni Fundacji UNA przy ul .Nowolipki 19/1 oferujemy:

  • psychologiczne konsultacje indywidualne dla członków rodzin,
  • warsztaty i wykłady dla rodziców – promowanie aktywnego i świadomego rodzicielstwa, zwiększenie kompetencji rodzicielskich/opiekuńczo-wychowawczych, kształtowanie postaw rodzicielstwa i partnerstwa, opieki nad dzieckiem bez przemocy, zdobycie umiejętności rozumienia dziecka oraz jego potrzeb, budowanie wzajemnych relacji,
  • rodzicielskie, rodzinne grupy wsparcia – możliwość tworzenia lokalnej społeczności współpracujących rodziców i opiekunów dzieci, wymiana doświadczeń, pomysłów, budowanie relacji i przyjaźni. Rodzice/opiekunowie uczestniczący w zajęciach warsztatowych będą mogli spotykać się co tydzień w ramach rodzicielskiej grupy wsparcia. Proponowana tematyka zajęć warsztatowych będzie rozszerzana o ewentualne problemy czy potrzeby pojawiające się podczas pracy w grupach wsparcia.

              Jeżeli:

  • borykasz się z problemami wychowawczymi
  • przeżywasz trudności w związku
  • brakuje ci wsparcia
  • czujesz bezradność lub przytłoczenie sytuacją sytuacją rodzinną
  • doświadczasz kryzysu w tym: przemocy, nadużycia, współuzależnienia…
  • chcesz zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie/opiekuńczo-wychowawcze
  • chcesz budować pozytywne relacje z innymi

Zajęcia są NIEODPŁATNE, odbywają się od poniedziałku do piątku oraz (wg. potrzeb) w sobotę.

Więcej informacji Tel. 665 830 618, email: biuro@fundacjauna.pl

Projekt „Czas dla Rodziny” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

PROJEKT REALIZOWANY WSPÓLNIE:

Fundacja A.R.T. „Rodzinna Klubokawiarnia Praska”