AKTUALNOŚCI

BEZPŁATNE wsparcie dla
OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
– Konsultacje indywidualne psychologiczne i prawne, warsztaty, wykłady
W autorskim programie „PATENT NA MOC”
realizowanym w partnerstwie z : Fundacją A.R.T. „Rodzinna Klubokawiarnia Praska”
Program jest współfinansowany z M.St. Warszawa.

http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/

www.facebook.com/patentnamoc

www.przeciprzemocy.pl


BEZPŁATNE wsparcie terapeutyczne dla
OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z SYTUACJAMI TRUDNYMI, KRYZYSOWYM
Konsultacje indywidualne psychologiczne i specjalistyczne, grupy wsparcia, warsztaty, wykłady
W autorskim programie „CZAS DLA RODZINY”
realizowanym w partnerstwie z : Fundacją A.R.T. „Rodzinna Klubokawiarnia Praska” 
Program jest współfinansowany z M.St. Warszawa.

BEZPŁATNE wsparcie dla
OSÓB UWIKŁANYCH W ZJAWISKO PRZEMOCY
(zarówno osób stosujących przemoc jak również jej doświadczających)
Konsultacje indywidualne psychologiczne i specjalistyczne, grupy wsparcia, warsztaty, wykłady
W autorskim programie Fundacji UNA  „SPOKÓJ” 
Program jest finansowany ze środków własnych Fundacji UNA i donacji.

http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/