AKTUALNOŚCI

Nieodpłatne wsparcie terapeutyczne dla
OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z SYTUACJAMI TRUDNYMI, KRYZYSOWYMI 
Konsultacje indywidualne
– Grupy wsparcia
W programie „CZAS DLA RODZINY” realizowanym w partnerstwie z : Fundacją A.R.T. „Rodzinna Klubokawiarnia Praska” 
Program jest współfinansowany z M.St. Warszawa.

Nieodpłatne wsparcie terapeutyczne dla
OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
– Konsultacje indywidualne
– Warsztaty 
W programie „PATENT NA MOC” realizowanym w partnerstwie z : Fundacją A.R.T. „Rodzinna Klubokawiarnia Praska” 
Program jest współfinansowany z M.St. Warszawa.


Nieodpłatne wsparcie terapeutyczne dla
OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z SYTUACJAMI TRUDNYMI, KRYZYSOWYMI, UWIKŁANYMI W ZJAWISKA WSPÓŁUZALEŻNIENIA, PRZEMOCY (min. OSOBY IDENTYFIKUJĄCE SIĘ JAKO DDA, DDD)
Konsultacje indywidualne
– Grupy wsparcia
W programie „POMAGAMY RODZINOM 2” realizowanym w partnerstwie z: Fundacją POMOCOWNIA
Program jest współfinansowany z M.St. Warszawa, Pr. Pd