AKTUALNOŚCI

 
 

BEZPŁATNE wsparcie dla
OSÓB UWIKŁANYCH W ZJAWISKO PRZEMOCY
(zarówno osób stosujących przemoc jak również jej doświadczających)
Konsultacje indywidualne psychologiczne i specjalistyczne, grupy wsparcia, warsztaty, wykłady
W autorskim programie Fundacji UNA  „SPOKÓJ” 
Program jest finansowany ze środków własnych Fundacji UNA i donacji.

http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/