Szkolenie dla specjalistów edukacji

Szkolenie dla organizacji i specjalistów edukacji.

Program rozwoju kompetencji „Edukacyjni Mocarze”

 

Zespół specjalistów Fundacji „UNA” przygotował dla Państwa propozycje udziału w programie wspierania środowiska szkolnego z wykorzystaniem nowoczesnego modelu pracy w szkole który opiera się na paradygmacie PSR – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu oraz Analitycznego.

Program nasz rozwija postawy pro-grupowe i prospołeczne, budując solidne podstawy dojrzałego obywatela.

Nasza metoda pracy dostarcza pozytywne i pragmatyczne podstawy do oddziaływania na zachowanie uczniów. W naszym programie zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz rodzice są zaangażowani w proces kreowania oraz wprowadzania rozwiązań adekwatnych do ich wspólnych potrzeb.

Taki model pracy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na swoją wyjątkowość w podmiotowym traktowaniu ucznia, nauczyciela, rodzica oraz wysokim standardom w zakresie refleksyjności i samoświadomości.

Model ten korzystnie wpływa na współpracę między uczniami i sprzyja eliminacji zachowań mobbingowych wśród uczniów.

Główne założenia prowadzących:

 • Pracujemy z uczniem/pedagogiem/rodzicem a nie jego problemem.
 • Traktujemy ich jako ekspertów w swoich dziedzinach
 • Skupiamy się na pozytywnej zmianie
 • Szukamy zasobów, nie deficytów
 • Badamy możliwe i pożądane wersje przyszłości
 • Jesteśmy ciekawi, pogłębiamy, pobudzamy refleksyjność i rozwijamy wspólnie samoświadomość.

 Całość programu przewiduje:

 Blok 1

Warsztaty dla uczniów realizowane według naszego modelu, pomagające z powodzeniem wspierać ich prawidłowy rozwój i przezwyciężyć problemy emocjonalne i behawioralne.

 1. Warsztaty coahingowe  dla młodzieży.
 2. Warsztaty pogłębiające konkretne umiejętność np.

– warsztat autoprezentacji

– warsztat skutecznej komunikacji

– warsztaty radzenia sobie ze stresem

Blok 2

Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów w kierunku zdobycia wiedzy, dotyczącej konkretnych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania rozwiązania a nie tkwienia w problemie, poznania podejścia do pracy z młodzieżą, które będzie służyć świeżemu spojrzeniu na proces uczenia się. Umiejętności umacniania współpracy i promowania pozytywnego klimatu w codziennej pracy. Umiejętności podkreślania i wzmocnienie tego, co już działa dzięki zasobom wszystkich ale też przyjmowana pozytywnych informacji.

 1. Warsztaty Coachingu dla środowiska pedagogicznego.
 2. Warsztaty pogłębiające konkretne umiejętność np.

– Komunikacja

– Radzenie sobie ze stresem oraz metody kompensacji

– Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,

– Praca w zespołach

– Konsultacje w nurcie superwizyjnym w małych grupach specjalistów.

Ofertę uzupełniają:

 • Grupa wsparciowa (Praca z GR dorosłych Nauczycieli )
 • Grupy wsparciowe –  celowe „By polepszyć komunikację szkoła-rodzic”. (facylitacja)
 • Grupy wsparciowe –  celowe „By polepszyć komunikację wewnątrz szkolną (nauczyciel /pedagog/woźna)”.

Zaprezentowany program jest programem autorskim i może być realizowany w pełnej formie jak również w konfiguracji modułów w zależności od Państwa potrzeb.