2016 – Język Żyrafy czyli Komunikacja Bez Przemocy

Zrealizowany program cyklu warsztatów i wykładów „Język Żyrafy czyli Komunikacja Bez Przemocy”.

Program szkoleniowy opierał się na między innymi na idei  „Porozumienia Bez Przemocy” (Nonviolent Communication, M.Rosenberg). Warsztaty i  wykłady tematyczne pozwalały uczestnikom poznawać praktyczne narzędzia do budowania kontaktu, doświadczania czym jest, a czym nie jest empatia, odróżniania interpretacji od obserwacji, uczuć od myśli, potrzeb od strategii, poznawania struktur do transformacji sytuacji, w których kontakt się zrywa, a emocje przestają służyć, zwiększały umiejętności rozmowy poprzez praktykę rozpoznawania i nazywania zarówno własnych uczuć i potrzeb, jak i uczuć i potrzeb rozmówcy.

Cieszymy się szczególnie uczestnictwa i wysokich ocen jakie zebrał program wśród mężczyzn uczestniczących w projekcie w ramach „Akademii Ojców”.

Projekt realizowany był we współpracy z OPS Warszawa – Włochy.