Pomoc

Szkolenia dla specjalistów praktyki pomagania

Program „Społeczni Mocarze”

Szkolenia wspierające rozwój społecznych służb pomocowych i interwencyjnych 

Tematy szkoleń prowadzonych zgodnie z ideą Empowermentu i według PSR – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu (PSR- jest rozszerzonym podejściem TSR- Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), profilowanych (w zależności od grupy) pod kątem specyfiki pracy dla, pracowników socjalnych, pedagogów, przedstawicieli służby zdrowia, policji i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów oraz specjalistów innych instytucji pomocowych.

Każde szkolenie może być realizowane w 2 etapach (oddzielnie oraz jako kontynuacja):

 1. Podstawowe 1 dniowe (grupy do 20 osób)
 2. Zaawansowanie 2-3 dniowe (grupy do 12 osób)

Szkolenia możemy łączyć w bloki budując rozłożone w czasie kompleksowe programy wsparcia i rozwoju dla specjalistów.

Wybrane obszary tematyczne (wg. dotychczasowych uczestników) szczególnie przydatne zawodowo:

 1. Wykorzystanie potencjału PSR w pracy socjalnej.
 2. Grupy wsparcia w praktyce pracy socjalnej – warsztat oparty na PSR.
 3. Warsztaty wsparciowo-motywacyjne prowadzone w nurcie Superwizji dla sukcesu.
 4. Praktyczne wykorzystanie narzędzi PSR w pracy Interdyscyplinarnej w praktyce pracy socjalnej i ze zjawiskiem Przemocy w Rodzinie –  doskonalenie umiejętności pracy, motywacja, strategie, analiza przypadków.
 5. Kryzys i Interwencja Kryzysowa.
 6. Praca z osobą w Kryzysie Suicydalnym.
 7. Praca ze zjawiskiem Przemocy w Rodzinie (specyfika, diagnoza, techniki, strategie): – Praca z dzieckiem krzywdzonym.- Praca ze Osobą stosującą Przemoc.- Praca ze Osobą doświadczającą Przemocy.
 8. Praca z klientem tzw ” Trudnym” wrogość, impas, motywacja.

Warsztaty inne:

 • „Rzecz o depresji”.
 • „Współczesne role społeczne”.
 • „Mobbing”.
 • „Jak „ogarnąć” „starych”.
 • „Warsztaty o emocjach (lub cykle warsztatów).
 • „W kierunku wzmocnienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem„.
 • „Rozmowy o akceptacji”.
 • „Podstawy efektywnego zarządzania budżetem domowym” – warsztat dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny.