2018 – „Pomagamy Rodzinom” Program wzmacniania kompetencji wychowawczych i społecznych Osób i Rodzin zmagających się ze zjawiskami kryzysu, przemocy czy uzależnień

Projekt „Pomagamy Rodzinom” 

Współfinansowany ze środków M.St. Warszawy 

W 2018 zrealizowaliśmy program bezpłatnych konsultacji psychologicznych grup wsparcia skierowanych do osób które doświadczyły różnorakich kryzysów, poszukiwały wsparcia, chciały doskonalić umiejętności psychospołeczne. Każda osoba biorąca udział w projekcie miała możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych oraz w grupie wsparcia, i warsztacie doskonalenia umiejętności psychospołecznych.