Projekty

Projekty aktualnie realizowane: 

2019-2020 – „PATENT NA MOC” Wspólny projekt Fundacji A.R.T. i Fundacji UNA dla osób doświadczających przemocy. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.

2019-2021 – „Czas dla Rodziny” PROGRAM WSPARCIA RODZINY. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.

2019 – „Pomagamy Rodzinom II” Program wzmacniania kompetencji wychowawczych i społecznych Osób i Rodzin zmagających się ze zjawiskami kryzysu, przemocy czy uzależnień. Projekt współfinansowany przez m.st Warszawa gm. Praga Południe.

Projekty zrealizowane.

2018 – „Pomagamy Rodzinom” Program wzmacniania kompetencji wychowawczych i społecznych Osób i Rodzin zmagających się ze zjawiskami kryzysu, przemocy czy uzależnień. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.

2017/18 – Program bezpłatnych warsztatów profilaktycznych dla młodzieży i ich rodzin mający na celu przeciwdziałanie używania substancji psychoaktywnych. Projekt finansowany przez m.st. Warszawa gm. Ochota

2017 – ” Mimo Wszystko Razem” Projekt wsparcia dla osób zagrożonych zjawiskami destrukcyjnymi i przemocą w Rodzinie. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.

2016 – „Rodzina Matka Silna” Projekt wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w Rodzinie. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.

2016 – „Język Żyrafy czyli Komunikacja Bez Przemocy”. Projekt finansowany przez m.st. Warszawa gm. Włochy