Młodzież

Konsultacje indywidualne

Spotkania indywidualne trwają 55 min, pracujemy tak krótko, jak to możliwe. Wspólnie poszukujemy rozwiązań. Częstotliwość spotkań jest w każdym przypadku indywidualnie ustalana.


Wsparcie grupowe

Spotkania w cotygodniowych cyklach, w stałym składzie osobowym. Rozmowy w grupie młodych ludzi skupione na rozwiązaniu problemów i zmierzające do zaspakajania indywidualnych potrzeb uczestników


Warsztaty 

Zajęcia oparte na aktywnym uczestnictwie. Tematyczne – ich zakres jest za każdym razem omawiany z potencjalnymi uczestnikami. Prowadzące do odkrycia jakiegoś ważnego kawałka wiedzy o sobie.