Zespół

Robert Smyczyński – Prezes Fundacji

mgr. psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS W-wa). Specjalizacja: Neuropsychologia, przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Interwencja Kryzysowa. PRAKTYK, specjalizuje się w pracy ze zjawiskami szeroko pojętego kryzysu i motywacji. Terapeuta TSR. Zawodowo na przestrzeni lat jako terapeuta, trener związany min Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, TPG, PZN, ISiAG. Autor i wykonawca programów edukacyjnych, warsztatowych skierowanych do młodzieży i dorosłych, osób prywatnych, specjalistów i zespołów pracujących w nurcie interdyscyplinarnym w Polsce. Członek PST-TSR i EBTA. Aktualnie poza działalnością na rzecz Fundacji UNA prowadzi własną praktykę w Warszawie oraz współpracuje z wieloma ośrodkami oraz służbami pomocowymi i interwencyjnymi w Polsce.


WSPOŁPRACOWNICY


Joanna Żewakowska 

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła 4 – letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW. Wieloletni praktyk pomagania i pracy z ludźmi – pracowała m. in. w Szpitalu Wolskim, jako psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 11 i 15, jako członek zespołu w Ośrodkach Psychoterapeutycznych oraz w ramach własnej, prywatnej praktyki zawodowej. Tworzyła i prowadziła warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia dla osób dorosłych oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Trenerka umiejętności miękkich. Szkoliła kadry pedagogiczne w zakresie umiejętności pracy z młodzieżą oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psycholog – konsultant współpracujący ze szkołami i placówkami edukacyjnymi w Warszawie.


Urszula Podsiadło

mgr. pedagogiki specjalnej (APS Warszawa), ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS, absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego UW. Certyfikowana Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Wieloletnia Konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. działającego na zlecenie PARPA. Do 2017 Przewodnicząca jednego z warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi konsultacje psychologiczne, indywidualne, wychowawcze, warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Zajmuje się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (trauma, przemoc domowa, uzależnienia a także depresja, lęki,  niepełnosprawność). Autorka, współautorka i wykonawca wielu programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy i wspierania osób z niepełnosprawnością (TPG, PZN).


Marcin Korowaj

mgr. pedagogiki specjalnej (APR Warszawa). Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PARPA).
Terapeuta TSR, absolwent SPRwOSS w Krakowie akr. przez PTP. Terapeuta Dzieci i Rodzin za pomocą metafory (Polski Instytut Ericksonowski w Poznaniu). Pracuje z osobami z depresją, traumą, z trudnościami w związku, z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi, doznającymi przemocy w rodzinie, mającymi problemy z agresją, z rodzicami i młodzieżą, osobami współuzależnionymi. Autor i realizator pierwszego w Polsce programu profilaktycznego dot. depresji poporodowej. Specjalista Interwencji Kryzysowej. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z takimi ośrodkami jak: Ogólnopolskie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (konsultant, trener),  Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (terapeuta, trener),  Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz w placówkach publicznych. Członek PTP.