2016 – Projekt wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w Rodzinie „Rodzina Matką Silna”

Program wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w Rodzinie „Rodzina Matką Silna”

W ramach działań w projekcie wsparcia współfinansowanym przez rzez M. St Warszawa dla osób zagrożonych przemocą w Rodzinie „Rodzina Matką Silna” w 2016 prowadziliśmy wykłady otwarte, konsultacje indywidualne oraz grupy warsztatowe dla osób, które:

  • doświadczają/doświadczyły sytuacji przemocy/nadużycia/współuzależnienia
  • czują się bezradne i przytłoczone swoją sytuacją domową/rodzinną
  • doświadczają braku wsparcia w swoim codziennym życiu
  • mają kłopoty wychowawcze z dziećmi
  • przeżywają trudności w relacji z partnerem