Praktyka pomagania

Jesteśmy przekonani, że im lepsi się stajemy tym lepszą społeczność budujemy.
Pomagamy zauważać, budować i umacniać to, co najlepsze w każdej osobie.
Swoje wsparcie kierujemy również ku pomagającym innym osobom, rodzinom, społecznościom, specjalistom i organizacjom – mamy i dajemy przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem i uczenia się od siebie nawzajem.