2017 – Projekt wsparcia dla osób zagrożonych zjawiskami destrukcyjnymi i przemocą w Rodzinie „Mimo Wszystko Razem”

Program wsparcia dla osób zagrożonych zjawiskami destrukcyjnymi i przemocą w Rodzinie „Mimo Wszystko Razem”

W ramach działań w projekcie wsparcia współfinansowanym przez rzez M. St Warszawa dla osób zagrożonych zjawiskami destrukcyjnymi i przemocą w Rodzinie „Mimo Wszystko Razem” do końca 2017 prowadzimy wykłady otwarte, konsultacje indywidualne oraz grupy warsztatowe dla osób, które:

  • doświadczają/doświadczyły sytuacji kryzysu/przemocy/nadużycia/współuzależnienia
  • czują się bezradne i przytłoczone swoją sytuacją domową/rodzinną
  • doświadczają braku wsparcia w swoim codziennym życiu
  • mają kłopoty wychowawcze z dziećmi
  • przeżywają trudności w relacji z partnerem